K vytvoření spojení s potřebnými mechanickými a chemickými vlastnostmi, se používají duroplasty (tvrditelné hmoty), které obsahují dostatečné katalyzátory, UV-stabilizátory a pigmenty.

Polyester

V posledních letech patří nenasycené polyesterové pryskyřice k nejčastěji používatelným spojovacím materiálům. UP-pryskyřice jsou bezbarvé nebo lehce do žluta zbarvené. Používají se jako řešení nenasycených polyesterů v reakci schopném rozpouštědlu. Při tuhnutí se uvolňuje reakční teplo.
 

Nenasycené polyesterové pryskyřice jsou odolné proti:

 • Aromatické uhlovodíky 
 • Alifatické uhlovodíky 
 • Olej 
 • Kyseliny 
 • Soli 
 • Benzin
 • Alkoholy

Vlastnosti: 

 • Optik: nepropouští světlo  
 • Tuhost: nízká  
 • Provozní teplota: -30 to 200°C

Vinylester

Vinylesterové pryskyřice se vyrábí přeměnou epoxidů s metakrylovou kyselinou. Využitím vinylesterových pryskyřic (místo polyesterových pryskyřic) dosahují kompozitní profily a rošty mnohem vyšší chemikální rezistence.
 

Vinylesterové pryskyřice jsou odolné proti:

 • Aromatické uhlovodíky 
 • Alifatické uhlovodíky
 • Kyseliny
 • Loužení
 • Alkoholy
 • Tuky
 • Oleje
 • Benzin

Vlastnosti:

 • Optik: nažloutlý barevný odstín
 • Tuhost: nízká
 • Provozní teplota: -30 to 180°C

 

 

Fenolová pryskyřice

Fenolové pryskyřice se vyrábí polykondenzací fenolu (m-kresol) s metanolem (formaldehyd). Fenoplasty (výroba)

Epoxidová pryskyřice

Epoxidové pryskyřice jsou sloučeniny, které obsahují jednu nebo více epoxidových a hrodroxylových skupin. Vznikají zpravidla z bisperolu A a epichlorhydrinu skrz kombinovanou polyadici a polykondenzaci s následným tuhnutím.

Epoxidové pryskyřice jsou odolné proti:

 • Aromatické uhlovodíky 
 • aliphatic hydrocarbons
 • Organická rozpouštědla 
 • petrol 
 • Oleje 
 • Alkoholy 
 • Soli
 • Kyseliny
 • Loužení

Vlastnosti:

 • optical: opaque
 • viscosity: low
 • service temperature: -30 to 180°C

 

 

 

Akrylové pryskyřice

Akrylové pryskyřice jsou syntetické pryskyřice, které se vyrábí polymerací akrylových kyselin a odpovídajících esterů.

Akrylové pryskyřice hrajou v pultruzi podřízenou roli. Nasazují se stejně jako fenolové pryskyřice všude tam, kde se dbá na vysokou nehořlavost a minimální tvorbu kouře při požáru.

Acrylic resins are not resistant to:

 • solvents
 • alcohols

Properties: 

 • good burnig properties
 • low smoke emission
 • weather proof
 • optical: opaque