Zpracování GFK-profilů je jednoduché a podobá se zpracování dřeva. K běžným technikám zpracování patří vrtání, obrábění, řezání, soustružení, děrování a závitování.


U vrtání do 12 mm průměru se používá běžný vrták z tvrdého kovu podle DIN 8037 nebo DIN 8038. U vrtání nad průměr 12 mm je možné použít vrták osazený diamanty. K zabránění třepení v místech vrtání se používá dřevěný podklad.

Rychlost vrtání: 60-80m/min. Vrták osazený diamanty: 300 to 1200 m/min


K obrábění GFK jsou vhodné frézy z tvrdého kovu a diamantu. U fréz z tvrdého kovu je možné dosáhnout vyšší posuvné rychlosti. Vzhledem k tomu, že GFK-profily nevodí příliš teplo, doporučují se chladící prostředky.

Řezná rychlost: 100 to 400 m/min


K řezání malého počtu kusů vystačí obyčejná pila na kov. U většího objemu se doporučuje pilový list osazený diamanty. U suchého zpracování se vzniklý prach odsává.

Řezná rychlost: 1800 to 3600 m/min


K závitování menšího počtu kusů vystačí obyčejná výbava jako u zpracování kovu. U většího množství se používají nástroje z tvrdého kovu, jako například u zpracování mosazi nebo hliníku. Chlazení vodou se zásadně doporučuje.

Řezná rychlost: jako u mosazi nebo hliníku.


K ražení by se měly používat nástroje z tvrzeného kovu. Tloušťka zpracovávaného materiálu by neměla být větší než 10 min.

Max.tloušťka materiálu: = 10mm


Závity by se měli řezat pouze tehdy, pokud není spojení vystaveno příliš velké zátěži. Odolnost proti vytržení dosahuje přibližně 1/3 odolnosti u kovových závitů. Tato odolnost je vystačující k mnoha užižití při důkladném lícování.

Naprosto realizovatelné je využití lepidla. Trubkové a trapézové závity umožňují lepší přenášení síly než metrické závity.


GFK se nechá pevně slepit lepidlem na bázi polyuretanu a epoxidové pryskyřice. Měly by být dodrženy uvedené pokyny.

1. zdrsnění povrchu 2. odstranění prachu 3. zbavení mastnoty 4. při nánosu lepidla dbát na návod od výrobce.


U nýtování by měl být vývrt o něco větší než průměr nýty. Doporučuje se aplikace lepidla ke zvýšení pevnosti spoje.

 

Využití lepidla zvýší pevnost spoje.


U spojů, kde dochází k lehkému zatížení, vystačí samořezný šroub. U spojů, které jsou více namáhané, se používají šrouby vyrobené strojem. Také u sešroubování se aplikuje lepidlo ke zvýšení pevnosti spoje.

Plocha určená k nátěru by měla být důkladně očištěna a odměštěna ředidlem. Jako lak doporučujeme systém na bázi polyuretanu.

 

Nejlepších výsledků lakování dosáhneme 2-komponenty PUR-laků.