The Pultrusion process

Пултрузията е един продължителен процес в които армираните влакна се импрегнирват с дуропластична смола.

Импрегнираните профили се изтеглят през отопления инструмент, втвърдяват се в него и се разрязват по мярка с бичкия.