Строителните компоненти често се нуждаят от саниране или от изцяла замяна поради ръждa на стоманената армировка, причинена от корозия, което води до разрушване на конструкцията. Това важи най- вече за компонентите, които са изложени на соли против заледяване. C внедряването на подкрепленията GRP вече не може да става дума за корозия. Вследствие на употребата им нуждата от съответните ремонти на строителни компоненти драстично се редуцира. GRP подкрепленията намират разпространение при бетонови и полимерни части на сгради.

 

Material Properties

Dimension Tolerances

Pultrusion

Сравнение между стоманени- и GRP- подкрепления:

Характеристики стoманено укрепване GRP подкрепления
Материал стомана GRP
Издръжливост на опън, Mpa 360-390 1200-1300
Е-Модул, Mpa 200000 60000
Удължение при фрактура, % 25 2,2
Коефициент на термично
разширение, 10-6/K
13-15 9-12
Плътност, kg/dm³ 7 1,9
дължина 6-12 m 6 m или по
Корозия и химическа
устойчивост
не да
Коефициент на топлопроводимост да не
Диелектрика не да
Радиолуцент   да
Нечувствителност към
полета
 

 

дане

 

Очаквана експлоатация 30 години 100 години

Предимства спрямо стомана

  • устойчиви на корозия и киселини
  • удължен експлоатационен живот
  • не се изисква поддръжка
  • лек, с висока якост на опън
  • пропусклива за магнитни полета и радиочестоти