Т-Профилите се изпозват често като добавка към големи конструкций. Типична употреба за тъх е в платформи, причиствателни съоражения, трегери и дp.

 

Material Properties

Dimension Tolerances

Pultrusion

Удебелените размери имаме по принцип в наличност, нo могат да бъдат произведени и в малки количества.

a (mm)   b (mm)   c (mm)
40   40   3
40   40   5
60   60   6
80   80   3
80   80   5
100   100   8