КРАЧEНЦА

Краченцата са една стабилна и сигурна Подконструкция.

 

Те са на ниска цена и са особедно подходящи при строежи на сцени и платформи. Краченцата са устойчиви на корозия и UV и могат да се настройват точно по милиметър до 845 мм височина.

Standard dimensions


Plastic feet   Adjustable height (mm)
SF1     42 -   60
SF2     60 -   90
SF3     90 - 145
SF4   145 - 245
SF5   230 - 315
SF6   285 - 367
SF7   365 - 485
SF8   452 - 605
SF9   537 - 725
SF10   620 - 845