Пройзвеждаме и специални профили по поръчка. За да можем да пройзведеме профилите от който имате нужта, би трябвало да спазвате следното.

 

Material Properties

Dimension Tolerances

Pultrusion

При изработка на нов план би трябвало да се спазват следните ръководни линий:

Feature (mm)
max. width: 1400
max. height: 450
wall thickness: 2,5 - 60
variable wall thickness yes
gaps yes
tunnels yes