Path:  fibrolux.com  »  Main  »  Godne poznania  »  Tolerancja

Tolerancje wymiarów dla profili z TWS

Właściwość

Tolerancja

Wysokość i szerokość profili

Wymiary nominalne (mm)

 • B i H: ±  0,5 %
  minimalnie ± 0,20 mm
 • B i H: ±  0,5 %
  maksymalnie ± 0,75 mm

Średnica prętów i rur


D, d (mm)

0 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100
100 -

D

± 0,20
± 0,30
± 0,35
± 0,40
± 0,45

d

± 0,20
± 0,30
± 0,35
± 0,40
± 0,45

Grubość ścianki profili otwartych i zamkniętych

Wymiary nominalne (mm)

Grubość

0 - 2
2 - 5
5 - 10
10 -

T1

± 0,15
± 0,20
± 0,35
± 0,45

T2

± 0,30
± 0,35
± 0,45
± 0,50

Płaskość profilu w kierunku poprzecznym

Tolerancja
F < 0,008 X B mm

Rozmiar kątownika

Toleranjca
Y ± 1,5°

Prostoliniowość

Tolerancja (B i H są wymiarami całkowitymi szerokości i wysokości)

 • D < 0,002 x L2 dla sekcji
  z B lub H < 50 mm

 

 • D < 0,001 x L2 dla sekcji
    z B lub H ≥ 50 mm i < 100 mm

 

 • D < 0,0005 x L2 dla sekcji
    z B lub H ≥ 100 mm

 

Wygięcie
Tolerancja
 • V < 1,5° na metrze maksymalnie
  dla grubości < 5 mm
 • V < 1,0° na metrze maksymalnie
  dla grubości ≥ 5 mm
Długość przy docince
L + 20 / - 0 mm

Kąt cięcia
V ± 1,5