Path:  fibrolux.com  »  Main  »  Godne poznania  »  Dane techniczne

Dane techniczne

W zależności od rodzaju wzmocnienia włóknem szklanym, budowy profilu i grubości ścianki zmieniają się dane techniczne profili z TWS. W przypadku szczególnych zastosowań powinno się wykonać badanie przydatności.

Profil z TWS typu MR wzmocniony matami i rowingami Profil z TWS typu UD wzmocniony rowingiem
podłużnie poprzecznie podłużnie
wytrzymałość na rozciąganie 250 - 450 MPa 20 - 60 MPa 900 MPa
wytrzumałość na zginanie 250 - 450 MPa 20 - 60 MPa 900 MPa
moduł Younga (rozciąganie) 25.000 MPa 9.000 MPa 40.000 MPa
moduł Younga (zginanie) 25.000 MPa 9.000 MPa 40.000 MPa
wydłużenie przy zerwaniu 1,0 - 1,8 % 2 %
wytrzymałość na ściskanie 150 - 300 MPa 30 - 60 MPa 450 MPa
współczynnik nacisku 10.000 MPa 4.000 MPa 30.000 MPa
gęstość 2,0 kg/dm³ 2,1 kg/dm³
wytrzymałość na udarowość 90 - 120 kJ/m² 120 kJ/m²
twardość w skali Barcola > 40 > 50
Wartości dotyczące wszystkich typów
interlaminarna wytrzymałość na ścinanie  25 - 35 MPa
rezystencja skośna 10^10 - 10^15 Ohm* cm
opór powierzchniowy 10^10 - 10^15 Ohm
wytrzymałość elektryczna 5 - 10 kV/mm
odporność na prądy pełzające KA 3c / KB 500 / KC 600
stała dielektryczna < 5
liniowy współczynnik rozciągalności 12 x 10 -61/K
termiczna przewodność 0,2 - 0,6 W/m*K
specyficzna pojemność cieplna 1,0 - 1,2 kJ/kg*K
odporność na temperaturę -100°C to +155°C (180°C)
zdolność absorbowania wody < 0,15 %
trwałość kształtów według Martensa 200°C
żaroodporność Level 2b
zachowanie w ogniu B2, UL94 V1, UL94 V0, DIN 5510 S4 SR2 ST2, ASTM E84 < 25, ASTM D635
Granice zastosowań
krótki czas długi czas
typ MR podłużnie poprzecznie podłużnie poprzecznie
naprężenie zginające 135 MPa 20 MPa 70 MPa 15 MPa
naprężenie ściskające 135 MPa 20 MPa 70 MPa 15 MPa
naprężenie styczne 135 MPa 25 MPa 70 MPa 20 MPa
naprężenie ścinające 17 MPa 8 MPa

E-Modulus


Specific tensile strength


Density