COMPOSITES MATERIALS ARE REPLACING CONVENTIONAL MATERIALS

Pēdējos gadu desmitos kompozītmateriāli ir tikuši pastiprināti un izveidoti daudzos rūpnieciskos pielietojumos.

Ar vairāk kā 35 gadu pieredzi, mēs esam atbalstījuši un optimizējuši šo procesu daudzās jomās.

Caur ar vien tālāko progresu kompozītmateriāli var iekarot pat tādas jomas, kur to priekšrocības vēl nav zināmas.