Charakteristické hodnoty

Technická data profilů se mění  na základě vyztužení profilu a tloušťky stěny. Vhodnost profilů ve specifické aplikaci se v jednotlivých případech ověřuje.

Kompozitní profily typu MR vyztužení pletivem/roving (přímá vlákna) Kompozitní profily typu UD vyztužení rovingy
Z X Z
Pevnost v tahu 250 - 450 MPa 20 - 60 MPa 900 MPa
Pevnost v ohybu 250 - 450 MPa 20 - 60 MPa 900 MPa
E-sestava pevnost v tahu 25.000 MPa 9.000 MPa 40.000 MPa
E-sestava ohybu 25.000 MPa 9.000 MPa 40.000 MPa
Tažnost při přetržení 1,0 - 1,8 % 2 %
Pevnost v tlaku 150 -350 MPa 30 - 60 MPa 450 MPa
Modulace tlaku 10.000 MPa 4.000 MPa 30.000 MPa
Hustota 2,0 kg/dm³ 2,1 kg/dm³
Rázová tuhost IZOD 90 - 120 kJ/m² 120 kJ/m²
Tvrdost > 40 > 50
Charakteristické hodnoty pro všechny typy
Laminární pevnost ve střihu 25 - 35 MPa
Průtokový odpor 10^10 - 10^15 Ohm* cm
Povrchový odpor 10^10 - 10^15 Ohm
Odolnost proti průraznosti 5 - 10 kV/mm
Odolnost proti povrchovému proudu KA 3c / KB 500 / KC 600
Permitivita < 5
Faktor teplotního rozsahu 12 x 10 -61/K
Termická vodivost 0,2 - 0,6 W/m*K
Spec.tepelná kapacita 1,0 - 1,2 kJ/kg*K
Trvalá teplota -100°C to +155°C (180°C)
Nasákavost < 0,15 %
Tvarová stálost 200°C
Žáruvzdornoste Stupeň 2b
Chování při požáru B2, UL94 V1, UL94 V0, DIN 5510 S4 SR2 ST2, ASTM E84 < 25, ASTM D635
Hranice využití
Krátkodobá reakce Tahové napětí
Type MR Z X Z X
Napětí v ohybu 135 MPa 20 MPa 70 MPa 15 MPa
Tahové napětí 135 MPa 20 MPa 70 MPa 15 MPa
Napětí v tlaku 135 MPa 25 MPa 70 MPa 20 MPa
Smykové napětí Z=X 17 MPa 8 MPa

E-Modulus


Specific tensile strength


Density