GRP Платформи и сцени

GRP платформи и сцени се плануват и изработват по поръчка.Прилагат се следните компоненти от GRP: конструкционни профили, решетки, стълби, винкели също и профили за парапет.

Всички необходими свързващи елементи от стомана и съответните чертежи за монтаж можем същко да ви предоставим.