Балистични композитни плочи

Употреба

 • предпазни врати и прозорци
 • бронирани стени
 • мобилни помещения и контейнери
 • мобилни разделителни стени
 • къщички за пазачи
 • стрелбища
 • гешета в банки
 • полицейски и правителствени сгради
 • безопастни зони
 • съдийски пултове

Предимствата на балестични композитни плочи

 • голям икономически ефект
 • резистентни против повторни истрели
 • малко тегло в сравнение с стомана
 • обработка с обикновенни  инстументи
 • изолатори на ток
 • транспарентни за радари
 • изолатори на топлина
 • резистентни на химикали, масла и замърсяване
 • устойчиви на корозия
 • цветове по вкус на клиента

Балистичните композитни плочи на фирма Фибролукс могат да бъдат употребени като самостоятелна защита или в комбинация с други защитни материали.

Предлагаме Ви различни решения според изисканите предпазни мерки.
Балистичните композитни плочи на фирма Фибролукс са конструирани да спират и задържат патрони за да няма неволно наранени.


Druchschusshemmung der Klasse 7 (7,62 X 51 und 5,56 X 45)


Kaliber
7,62 x 51 mm
Geschoss Vollmantel, Spitze, Weichkern, Typ: DM111
Geschossgewicht 9,55 ± 0,1 Gramm

Kaliber 5,56 x 45 mm
Geschoss Vollmantel, Spitze, Weichkern mit Stahlpenetrator; Typ: SS109
Geschossgewicht 4,00 ± 0,1 Gramm

Technical Data
plate thickness13 mm ⁄ 13 mm / 50 mm Luft / 13 mm
weight76 kg/m2
application range-30 to +60 °C
fire classDIN 4102B2
ASTM E-84-98<25, class A
UL94 VV 0
length2.000, 2.500, 3.000 mm or
made up to 12.000 mm
width1000 mm
bending strength320 MPa
tensile strength300 MPa
compressive strength420 MPa
E-module30.000
impact strength IZOD180 kJ/m²
water intake< 0,15 %

Сертификати по VPAM PM 2007 Klasse 4 NS

VPAM PM 2007 - Guideline for bullet-resistant
plate-like materials, published by the "Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen" (VPAM), to the VPAM belong: Beschussamt Wien (AT); Rüstungsdirektion, Amt für Wehrtechnik, Felixdorf (AT); Royal Military Academy, Dept. of Weapon Systems & Ballistics (ABAL), Brüssel (B); Universität Bern, Institut für Rechtsmedizin, Bern (CH); armasuisse, Wissenschaft & Technologie, Thun (CH), Beschussamt Mellrichstadt (D); Beschussamt Ulm (D); Deutsche Hochschule der Polizei, Polizeitechnisches Institut (PTI), Münster (D); vts Politie Nederland, Apeldoorn (NL); TNO Defence, Security and Safety, Rijswijk (NL); Politiets data - og materielltjeneste, Oslo (N).

VPAM PM 2007 / APR 2006 Klasse 4, .357 Mag / .44 Mag without splintering (NS)

Technical Data
plate thickness 13 mm
weight 25,5 kg/m2
application range -30 to +60 °C
fire class DIN 4102B2
ASTM E-84-98<25, class A
UL94 VV 0
length 2.000, 2.500, 3000 mm or
made up to 12.000 mm
width 1000 mm
bending strength 320 MPa
tensile strength 300 MPa
compressive strength 420 MPa
E-module 30.000
impact strength IZOD 180 kJ/m²
water intake < 0,15 %

Download

Click on the above image to take a look at our certificate level 7.
structure
multi hit panel on front side
multi hit panel on rear side