Path:  fibrolux.com  »  Main  »  GRP Профили  »  U-Профил

GRP U- Профили

GRP U-профили образуват основата на конструкцията. Няколко области за приложение: стъпала, стълбища, рампи, сцени, причиствателни станций, мостове.

Удебелените размери имаме по принцип в наличност, нo могат да бъдат произведени и в малки количества.

a (mm) b (mm) c (mm) c/d (mm)
6 6 3.5 2
12 7.5 2.5
14 11 3.5
18 7.5 2.5
20214
21132.5
22.5 7.5 2.5
25 20 3
28 7.5 2.5
30 22 3
30 30 3
30 30 5
32 15 3
32.5 28.3 16 3
38 7.5 2.5
38 25 4
38 25 5 4
38.1 24 3
40 20 4
43 43 4
45 20 4
46 40 3
48 40 4
50 22 8 3
50 30 4
50 34 4 3
50 35 3.5
58 23 3
60 50 4
70 30 5
72 57 3
82 28 3 2.7
83 30 5
87 30 3
87 30 5
87 40 6
89 40 4
89 44.5 3.5
100 30 6
100 50 6
100 60 6
100 80 2.5
105 10.5 2.5
114 42 6
120 50 6
120 60 6
150 40 6
152 40 10
160 48 8
180 70 8
190 82 5
200 50 6
200 50 9
200 80 2.5
200 80 8
205 10.5 2.5
250 70 12
300 80 4
300 100 10
306 11 3
314 72 8 4
400 80 4
406 11 3