GRP-Изолационни профили

Изолационните профили за електроиндустрията  (Dogbones, ъгълен профил и жлеб) се използват най-вече в конструирането на трансформтори и електромотори.

Изолационния материал се употребява в различни размерии и е много разнообразен. Нашето производство ни позволява бърза и изгодна продукция на специални профили със спициални размери.


Click on the images to get to all the dimensions we offer.

Corner Profiles
Dogbones

Cъответстващ:

  • RoHS-konform
  • ELV-konform
  • WEEE-konform
  • RLAP-konform
  • REACH