GRP Профили по мярка

Пройзвеждаме и специални профили по поръчка.

За да можем да пройзведеме профилите от който имате нужта, би трябвало да спазвате следното.  


При изработка на нов план би трябвало да се спазват следните ръководни линий:

Feature(mm)
max. width:1400
max. height:450
wall thickness:2,5 - 60
variable wall thickness
gaps
tunnels