GRP Правоъгълна тръба

Правоъгълните GRP тряби са едни от най-разнобразните профили. Те се употребяват например в причиствателни съоражения, платформи и също така като подпори и мн. други.

Удебелените размери имаме по принцип в наличност, нo могат да бъдат произведени и в малки количества.

a (mm) b (mm) c (mm)
15 15 2.4
25 20 4
25 25 2.5
25.5 25.5 3
30 10 2.5
30 15 2.5
30 30 2,5
30 30 5
35,5 35,5 5 x 3
36,5 27 3
38 24 2,5
38 38 3
38 38 4
40 32 3
40 36,5 3
40 40 5
42 40 3
44 44 6
50 30 3
50 50 3
50 50 4
50 50 5
50 50 6
51 32 4
58 25 3
60 20 3
60 22 3,5
60 25 3
60 30 2,5
60 60 4
60 60 5
60 60 9
64 27 2 x 4
70 26 3
73 25 3
73 25 3 x 6
75 40 3
75 75 6
75 75 9
80 33 3
80 40 3
83 28 3
98 25 3
98 25 3,5
100 40 3
100 100 5
100 100 6
100 100 8
107 18 3
114 114 6
114 114 8
120 60 3
120 60 5
125 125 6
130 130 6
130 130 7
130 130 9
160 70 3,5
160 70 5 x 8
200 100 8
500 200 10 x 12