GRP Плоски профили

Стъклопластичните плоски профили са добра подкрепа за разработка на детаили. Те се използват като напречна подпора в GRP  конструкций, лайстни, плоскости и други възможности за употреба

Удебелените размери имаме по принцип в наличност, нo могат да бъдат произведени и в малки количества.

a (mm) b (mm)   a (mm) b (mm)
6 3,8   30 15
6 4   30 20
6 5   30 30
6 6   38 2
6,5 6   40 3
7 7   40 4
8 4   40 5
8 6   40 6
9 2,5   40 10
9 3   40 30
10 3   40 40
10 5   43 5
10 8   46 3
10 10   50 4
11 2   50 6
11 8   50 10
12 8   50 24
12 10   50 40
14 5   53 15
14 14   60 2,5
15 3   63 63
15 3,5   75 6
15 4,5   75 9
15 6   75 12
16 3   80 8
20 3   100 2,3
20 6   100 4
20 20   100 8
21 9,5   105 6
25 2   115 3
25 8   150 10
25 9,5   200 12
25 25   219 4
26 26   300 3
30 3   350 6
30 4   350 8
30 5   350 10
30 6   350 12
30 10   635 3,5 x 5