GRP Хут-Профил

GRP-Хут Профили се прилагат най-често в електроиндустрията. Те са много подходящи като изолатор между две електронни части.

a (mm) b (mm) c (mm) d (mm)
24.5 14.7 14 2.5
24.5 14.7 18 2.5
24.5 14.7 24 2.5
82 75 35 5
90 40 40 3.5
120 58 60 3.5