COMPOSITES MATERIALS ARE REPLACING CONVENTIONAL MATERIALS

Композитите са се утвърдили и установили в много от индустриалните приложения през последните десетилетия.

С повече от 35 години опит, ние подпомогнахме и оптимизирахме този процес в много области.

Със стабилен напредък, композитните материали могат да се наложат и в браншове, където ползите в голяма степен са неизвестни.